ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
KSD TEAM IKE
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΕΔΡΑ:
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ 50
60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Φ.Μ :
800689925
ΓΕΜΗ:

136576648000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
100.000€

ΕΤΑΙΡΟΙ

  • C.T.K. I.K.E.
  • Χήρας Δημήτριος
  • Γοργίας Νικόλαος
  • Μαρμαρινός Ευστράτιος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

  • Δεληγιαννάκη Αικατερίνη
Powered by Theofilos.de - Copyright ©2018 Theofilos.de